Anna Carries Water (isiZulu)

R130.00

U-Anathi ukha amanzi emthonjeni zonke izinsuku kodwa akakwazi ukuwathwala ekhanda njengabafowabo nodadewabo abadala. Le ndaba enesigqi nobunkondlo obuhehayo, ibonisa amandla okuzimisela okukhulu nentokozo yempumelelo lapho u-Anathi enqoba ukwesaba kwakhe.

Category:

U-Anathi ukha amanzi emthonjeni zonke izinsuku kodwa akakwazi ukuwathwala ekhanda njengabafowabo nodadewabo abadala. Le ndaba enesigqi nobunkondlo obuhehayo, ibonisa amandla okuzimisela okukhulu nentokozo yempumelelo lapho u-Anathi enqoba ukwesaba kwakhe.

ISBN Number

9781431427062

Published

2018

Language

isiZulu

Series
Prize
Delivery
Takealot

https://www.takealot.com/books/PLID60544400