Anna Carries Water (isiXhosa)

Anna Carries Water (isiXhosa)

R130.00

UKgolo ukha amanzi emthonjeni yonke imihla, kodwa akakwazi kuwathwala entloko ngokufanayo nabantakwabo noodade bakhe. Eli bali linesingqisho sezibongo livuselela amandla okuzimisela nokonwatyiswa kukoyisa njengoko uKgolo esoyisa uloyiko analo.

UKgolo ukha amanzi emthonjeni yonke imihla, kodwa akakwazi kuwathwala entloko ngokufanayo nabantakwabo noodade bakhe. Eli bali linesingqisho sezibongo livuselela amandla okuzimisela nokonwatyiswa kukoyisa njengoko uKgolo esoyisa uloyiko analo.

ISBN Number

9781431427055

Published

2018

Language

isiXhosa

Series
Prize
Delivery
Takealot

https://www.takealot.com/books/PLID60787227

No more offers for this product!