IsiZulu children's picture books

Results 1 - 20 of 43
Yisikhathi__4e9d68ad53289.jpg

Yisikhathi!

Zaza has a very busy and exciting day. From getting up, to singing and story time, it is always time for something fun! Join Zaza in her daily...

Product details
Yima__ubheke_ula_4e96ebf9632d1.jpg

Yima, ubheke ulalele!

The rules to crossing the road are taught to children from a young age. Yima, ubheke ulalele! uses well-known African animals, including monkeys,...

Product details
Wenzani__4e9d528ceb7e0.jpg

Wenzani?

Lele is very busy today. He makes his way through his house asking each family member, “What are you doing?”

Product details
UThando_Rocker_4e536f571e2ea.jpg

UThando Rocker

Hambisana noThando Rocker ohambweni lwakhe oluya emdlalweni webhola lezinyawo, ungasabi ukuphupha nokuba yiqhawe.

Product details
USikhukhukazana__4e427631b09a2.jpg

USikhukhukazana obomvu

USikhukhukazana obomvu uzizwa elambile ucabanga ukwenza isinkwa.

Product details
pages-from-shorty-cover-zulu

USdumo noVikela

Written and illustrated in 1973 by one of South Africa’s most famous artists, Gerard Sekoto, Shorty and Billy Boy is a book for children as well as...

Product details
Unosipho_uzohlal_4c83d12993ddb.jpg

UNosipho uzohlala noGogo

Abazali bakaThandi babulawe yi-AIDS, ngakho kufanele aye kohlala nogogo wakhe. Inkumbulo yomndeni wakhe ivezwa ngokulandela umcikilisho wokwenza...

Product details
UMntanenkosi_Oth_50a4d6573174f.jpg

UMntanenkosi Othokozile ka-Oscar Wilde

Njengoba emi phezu kwensika ephakeme nje, uMntanenkosi Othokozile, isichuse esiphambili ngempela esenziwe ngegolide, ukwazi ukubona lonke usizi...

Product details
Umngani_ka_Asand_4e969e96eb843.jpg

Umngani ka-Asanda

As Mama watches from afar, Asanda visits the animals in her world, looking for a new friend. In this gorgeously illustrated book, the story...

Product details
Ummbila_noBhonts_4e7b08ede466e.jpg

Ummbila noBhontshisi (Hardcover)

Lena indaba yesithathu yenkonyane iNguni Elihle elaziwa ngokuthi uZikhala. Kule ndaba, uZikhala nomzala wakhe uBhontshisi bafuna ukutshala ummbila...

Product details
jafta-my-mother-zul-cov

UMama kaJafta

Jafta describes his mother by comparing her to the earth and nature. He starts his descriptions with sunrise and goes through his daily tasks until...

Product details
UMalusi_50a4e5ea8d01e.jpg

UMalusi

UMalusi ngumfana owelusa izimvu nezimbuzi zikayisemkhulu ezintabeni zaseTranskei. Le phezulu kundiza izinkozi kanti phansi emhlabeni kuhuquzela...

Product details
Ukuthutha_4e9d3012ba4d5.jpg

Ukuthutha

A delightful new series by Jenny Hatton exquisitely brought to life by award-winning illustrator, Joan Rankin.

Product details
Ukubuyisela_izin_4e5b5a4e145cc.jpg

Ukubuyisela izinkomo ekhaya

Funda ngoLynne nenja yakhe, uFamous mhlazane bebuyisela ekhaya izinkomo zika-André ezabe zilahlekile.

Product details
Ukubhukuda_Elang_4e9d37b4572ca.jpg

Ukubhukuda Elangeni

A delightful new series by Jenny Hatton exquisitely brought to life by award-winning illustrator, Joan Rankin.

Product details
jafta--zul-cov

UJafta

Jafta, a young boy growing up in Africa, describes some of his everyday feelings by comparing his actions to those of various African animals. The...

Product details
Ufi_shi_Onomling_4e537ff85a6b1.jpg

Ufishi Onomlingo

Umdobi ongenalutho uhlala nomfowabo endlini encane eyiqhugwane elakhiwe ngotshani ngasolwandle.

Product details
Udado_Omubi_4e4256fa1622a.jpg

Udado Omubi

Ichwane ledada lehlukile alifana neze namanye amachwane.

Product details
Ubani_osaba_ubum_4e81e050c213f.jpg

Ubani osaba ubumnyama?

Ucabanga ukuthi kunezinunu ezicashe ngaphansi kombhede kanye nebhubesi elizifihle endlini.

Product details
jafta-my-father-zul-cov

UBaba kaJafta

Jafta’s father is coming home. He has been away for a very long time, but things are changing in his country and now he can return. Jafta will be...

Product details