UMntanenkosi Othokozile ka-Oscar Wilde

Njengoba emi phezu kwensika ephakeme nje, uMntanenkosi Othokozile, isichuse esiphambili ngempela esenziwe ngegolide, ukwazi ukubona lonke usizi olutholakala edolobheni elilaphaya phansi. Usecela iNkonjane encane ukuba ide ikhipha leli gugu elisemzimbeni w
UMntanenkosi_Oth_50a4d6573174f.jpgUMntanenkosi_Oth_50a4d6573174f.jpg
Array
Description
 

Njengoba emi phezu kwensika ephakeme nje, uMntanenkosi Othokozile, isichuse esiphambili ngempela esenziwe ngegolide, ukwazi ukubona lonke usizi olutholakala edolobheni elilaphaya phansi. Usecela iNkonjane encane ukuba ide ikhipha leli gugu elisemzimbeni wakhe ukuze abelane ngalo nabampofu. Lapho uMntanenkosi Othokozile esecela umngani wakhe omusha ukuba ahlale amsize, iNkonjane ithola isifundo ngobubele nokunakekela abanye.

Inganekwane ka-Oscar Wilde engasoze yabuna exoxa ngobungani phakathi kukaMntanenkosi Othokozile neNkonjane, iphiliswa kabusha yimidwebo eyisimanga kaJoan Rankin. Le ndaba eselokhu yathandeka kusukela ekushicilelweni kwayo ngowe-1888 izothokozelwa ngokufanayo ngabadala nezingane.

The Happy Prince is available in five official South African languages:
The English edition by Carole Bloch and Margaret Sixel.
The Afrikaans edition translated by Antjie Krog.
The Sesotho edition translated by Grace Noge.
The IsiZulu edition translated by Bhekinkosi Ntuli.
The IsiXhosa edition translated by Pamela Maseko.

Carole Bloch and Margaret Sixel developed the book in conjunction with The Little Hands Trust and PRAESA. The Little Hands Trust supports initiatives that promote reading for enjoyment. They collaborate with African publishers to increase and sustain publications of children’s books in African languages, as well as to initiate and support translations of classic children’s stories.

Joan Rankin has illustrated over thirty books for children and won numerous awards. She has just won the Crystal Kite Award 2012 for her illustrations in the book Finding Aunt Joan. She received the South African HAUM Dann Retief Prize for children’s book illustration in 1986 and the Katrine Harries Award for children’s book illustration in 1991. She has illustrated numerous books on the McElderry list, including A Frog in the Bog by Karma Wilson and Off to First Grade by Louise Borden.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:  
Author: Ihunyushwe nguBhekinkosi Ntuli Izithombe zidwetshwe nguJoan Rankin
ISBN: 9781431405299
E-book ISBN:  
Size (mm): 288x247mm
Pages: 48pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiZulu
Publication Date: 2012-10-24
Availability In Stock