Go Fofa ga Khaete

SKU: G8046Tswana
Buka e e humileng ka ditshwantsho e, e tlotla setori ka ga moo Thato le rraagwe ba neng ba dira khaete ka eng. E rile ba re ba fofisa khaete, mogala wa yona wa kgaoga mme wa fofisetsa khaete kgakala go tsena mo leotong le le leele go ralala Aforika.
Array

Buka e e humileng ka ditshwantsho e, e tlotla setori ka ga moo Thato le rraagwe ba neng ba dira khaete ka eng. E rile ba re ba fofisa khaete, mogala wa yona wa kgaoga mme wa fofisetsa khaete kgakala go tsena mo leotong le le leele go ralala Aforika. Go tloga kwa Diphororong tse di thunyang tsa Victoria go ya kwa setlhoeng se se nang le semathana sa Kilimanjaro, go ya kwa dikakeng tsa Sahara le kwa Diphiramiting tsa Egypt. Sala khaete morago go ralala mafelo a e leng matshwao a magolo a lefatshe mo Aforika!

Parameters of Book: Book
Sub-title:
Author: Setori ka William Gumede Ditshwantsho ka Maja Sereda
ISBN: 9781770099739
E-book ISBN:
Size (mm): 210x297mm
Pages: 32pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: Setswana
Publication Date: 2010-11-30
Availability In Stock