Amabhrugu Amade

SKU: ZLONnde
Le yindatjana yesibili emayelana nekonyana lekomo YESINTU elibizwa bona ngunKhala.
Array

Le yindatjana yesibili emayelana nekonyana lekomo YESINTU elibizwa bona ngunKhala. Imayelana nebhrugu ELIDE aphiwe lona. Ibizo lalo lamambala 'ngunKhala hlangana namataka'. Lokhu kungesimanga sokobana kuqaleka sengathi uhlezi emthuzini womuthi, bese ilanga lenza imithunzana esikhunjeni sakhe.

 

Parameters of Book: Book
Sub-title:
Author: Indaba idenjwa nguMaryanne Bester, Imifanekiso yenziwe nguShayle Bester.
ISBN: 9781770095045
E-book ISBN:
Size (mm): 235x235mm
Pages: 32pp
format: Paperback
Colour: Full Colour
Rights: World
Language: IsiNdebele
Publication Date: 2008-01-01
Availability In Stock